SZRLEKIC title=
Baner

 

 

 

 

sep_v333

 

 

 Sečenje crnog lima debljine do 5 mm.

Sečenje prokronskog lima debljine do 2 mm.

Savijanje, profilisanje limova na apkant presi dužine

profila do 2500 mm.

Savijanje na valjcima.

Sklapanje i zavarivanje.

Izrada podsklopova.

Ostali limarski i bravarski radovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

kont1

 

n_profil1

 

 

p_profil1 

 

st_profil1

 

 

st_profil2 

 

st_profil3